Make your own free website on Tripod.com

Bambi Vom Heineplatz

Reg No. 01-71256, Tat. no.A916, W.T.19.02.99

( Watz Vom Prinzessin - Kiola Vom Holtermanns-Grund )

 

 

 

Pedigree

Watz v. Prinzessin

03-17850

Gero v.d. Hopfenhalle Zamb v.d.Wienerau Odin v. Tannenmeise
Ica v.d. Wienerau
Jenny v. Descharo Fanto v. Hirschel
Fina v. Arminius
Britta v. Virunum Falco v. Lechtal Gundo v. Trienzbachtal
Gilla v. Bad-Boll
Franka v. Arminius Natz v. Hasenborn
Sana v. Arminius

Kiola v. Holtermanns-Grund

SZ 1787187

Acky v. Holtkamper See Arras v. Holtkamper See Quando v. Arminius
Chiwa v.d. Residenz
Nora v. Huize Hintdonk Uran v. Wildsteiger Land
Heike v. Tannenmeise
Dasy v.d. Urbecke Tell v. Großen Sand Sonny v. Badener-Land
Jenny v. Großen Sand
Jessy v.d. Urbecke Dingo v. Haus Gero
Hanni v.d. Urbecke